Rekordår for nye SEILAS

Kongelig Norsk Seilforenings eget medlemsmagasin, SEILAS, legger bak seg et rekordår i 2023.

SEILAS er et av verdens eldste seilmagasiner, etablert i 19xx, og skal i 2024 inn i sin xx. årgang. Siden 2017 har nye SEILAS blitt distribuert eksklusivt til Kongelig Norsk Seilforening sine medlemmer, samt til sponsorer og via KNS sine arrangement.

Magasinet har et høyt coffe tablee-preg med delikat format og papirkvalitet. Magasinet favnet bredt, fra å dekke viktige regattaer og begivenheter i KNS til prøvekjøringer og -seilinger, reisereportasjer, tips, historie og portrettintervjuer.

All-time-high i 2023
Nye SEILAS har tydelig funnet sin nisje. I 2023 oppnådde magasinet rekord både i antall utgitte sider, samt i annonsepopularitet.

I 2022 hadde SEILAS et snitt sidetall på 92 sider, mens det i 2023 endte på 102 sider. Annonsesalget økte med 70 %.

– Jeg er overbevist om at det har med SEILAS sin unike måte å presentere gode historier og reportasjer på, som sammen med en lav annonseprosent gjør det attraktivt å annonsere i SEILAS på. Dessuten er målgruppen, bestående av både motor- og seilbåtinteresserte, svært attraktiv for annonsemarkedet, oppsummerer Charlotte Øvly.